Contact Us

Contact Us

Factory Address:

Site No.1: Wujiapu,Daqiuzhuang Town,Jinghai County,Tianjin,China.

Tel:+86-22-68117888

Fax:+86-22-68117016


Site No.2: Caigongzhung Industrial  Park, Daqiuzhuang Town, Jinghai County, Tianjin, China.

Tel:+86-22-68509921/68509949

Fax:+86-22-68509593


International Import & Export Department: 

B-1504 Houseking International Plaza, No.582 South Hongqi Road, Nankai District,Tianjin, China  

Tel:+86-22-58399573/58399574

    +86-22-58399254/58399265

Fax:+86-22-58399575


E-Mail:  sales@zspipes.com


Address Map

Address Map